Miskovice
Naposledy aktualizováno: 14.11.2019

 

Již v druhé polovině 19.století byla v Miskovicích založena čtenářská beseda „Palacký“, která měla i krojovanou skupinu a zúčastňovala se různých manifestů, např. Proti „Bachovskému režimu“ . Z té doby je dochována fotografie s 3 alegorickými vozy, třetí znázorňuje pokrokovou četbu dříve a dnes: na jedné straně sedí babka s biblí a kalendářem a proti ní stojí členové besedy „Palacký“ s moderními literárními díly „té doby“. V dávné minulosti byla v knihovně rovněž šatlava.

V roce 1946 byla ustavena knihovní rada ve složení:
Václav HROCH-krejčí

Miloslav DOUDĚRA,Jaroslav DOBIÁŠ,Jaroslav BRANT a knihovník pan Alois NAČERADSKÝ,knihovna byla v prostorách současné pošty.

V roce 1963 byly z okolních obcí přemístěny knihy do Miskovic a knihovna nastěhována do čp.71 /U Hajků

knihovnicí byla paní Jana Brantová.Po jednání s MNV,vedením JZD a Okresní knihovnou obdržela klíče,sehnala regály a skříně a upravila zde knihovnu na počátku r.1967. Zde půjčovala do roku 1970, kdy získala knihovna nové prostory v budově MNV,předávala knihovnu v roce 1971 paní Boženě Kroupové-Koryntové. Ta obdržela Čestné uznání v soutěži KNV Budujeme Vzornou lidovou knihovnu - r.1973

V lednu 1976 přebírá knihovnu D.Strbíková.

MLK obdržela Čestné uznání Středočeského kraje 30.5.1985 v Paláci kultury v Praze,knihovna se stěhovala do bývalého útulku a po 10 letech v roce 1990 zpět do prostor pod OÚ kde je doposud a co je v ní nového se dozvíte na dalších stránkách...