Miskovice
Naposledy aktualizováno: 14.11.2019


antigaučing: u aktualizovaných schránek je hvězdička (chybí ještě ta na Kamenné, doporučuji ji navštívit po sklizni...)

v prostoru okolí obce Miskovice jsou rozmístěny schránky na různých místech. Ve schránce je podobně jako při geocachingu popis onoho místa . Na vyhledání Vám postačí pouhý návod (který naleznete níž), můžete vyrazit pěšky i na kole. Schránky jsou  umístěny různě, v pařezu, větvích či jako kamenné "jakopyramidy". Kdo chce může dorazit a přinést cestou sesbíraný jakýkoliv kamínek, vyměnit ho může ve schránce u propasti za místní "Kamínek štěstí". Letos se bude luštit opět tajenka, v  některých  schránkách bude nějaký úkol, např. v přesmyčkách nebo morseovkou napsaná část tajenky, mimo tajenky, notýsku a tužky bude "dinosauří vejce-žetony, kdo posbírá ve schránkách 3 různá "dinosauří vejce"(plechová,dřevěná a papírová) a donese je ke zmrzlině v Miskovicích, bude mít zmrzku ZDARMA ... PODEPIŠTE SE DO NOTÝSKU A PŘEČTĚTE SI I POPIS DANÉHO MÍSTA !!!! Během září najdete zde na toto téma soutěž, ve hře budou opět hry Albi, knihy, zajímavá počítačová technika ... v zimě bude opět ve schránkách  jen popis místa, seznam a popis schránek viz níže...

 

Seznam schránek a jejich GPS :                    

1. Nebesáček (rybník nad Sklenářovým dolíkem)
GPS 49°
57'25.219N, 15°14'55.346"E (kovové vejce) *

 

2. Kamenná bába (kámen v poli pod Kuklíkem)*

GPS 49°57'36.297"N 15°14'22.277"E
(kovové vejce)

3 .  Hořany( národní přírodní památka a historie obce) *    GPS 49°58'11.019"N,15°13'52.480"
(kovové vejce)

 

4.   Čertovka (zajímavosti obce a čerti) *

GPS 49.9802647N, 15.2379842E (kovové vejce)

 

5. Přítoky ( historie této obce)*

      GPS 49.9518436N, 15.2300372E 
(kovové vejce)

   

6.  Lípa ((úvozová cesta)*

GPS 49°57'3.918"N,15°13'16.881"E  (dřevěné vejce)             

7. Veverák (historie lesa)GPS*  57°22.446"N,15°11'50.343"E (dřevěné vejce)  

8.  Obora (obora, Opatovický zámeček)*

  GPS 49.9545947N, 15.1908739E
(dřevěné vejce)  

 

9. Kamenná (zajímavosti tohoto místa)

    GPS 49°57'24.178"N 15°12'47.263"E (dřevěné vejce) 

zatím nedostupné ... až po senoseči !               

10.  Propasti (Miskovické pseudozávrty)*

GPS 49°57'16.625"N 15°12'34.683"E (dřevěné vejce)  

11. Skála (zajímavosti tohoto místa)*

GPS  49°56'54.910"N 15°12'46.331"E (dřevěné vejce)  


12. Vinice (zajímavosti tohoto místa)*

GPS 49°56'36.757"N 15°12'57.490"E (dřevěné vejce)  

 

13. Svatý Vojtěch  (historie vodovodu)    *

   GPS 49.9450528N, 15.2321706E (papírové vejce)

 

14. Vápenky ( bývalé vápenky nad Miskovicemi)*

GPS 49°56'15.569"N, 15°12'33.308"E

 

15. Bylany (historie obce a vykopávek)*

GPS 49°9398756N, 15.2411867E

 

16. Velký rybník (kdysi Obický, historie)*

       GPS 49°55'39.870"N

 

17. Nová Lhota (historie obce a “dinosauří noha)*

GPS 49.9242144N, 15.2106708E

 

 

 18. Mezholezy (historie obce)*

       GPS 49°56'37.071"N, 15°12'8.822" E

19 .Vysoká ( sopečný kopec a historie “Belvederu”)*

GPS 49°56'33.821"N 15°11'18.335"E

 

20. Miskovice  (historie obce)*

GPS 49.94566981N 15.204861 E 


 Navštívit mimo soutěž můžete :

 Židovský hřbitov (hřbitov u Malešova)

GPS 49°54'32.272"N, 15°13'7.763"E

 Roztěž lázně 49°54'54.294"N, 15°11'53.449"E

 

Hlízov  49.9784300N, 15.2993800 E

 

UMÍSTĚNÍ SCHRÁNEK : popis

----------------------------------


1 NEBESÁČEK

od Kutné Hory kolem hřbitova Všech svatých směr Hořany a nad K.Horou uhnete doleva a vydáte se po žluté přes Malý Kuklík (je vyšší než Velký) až k soše sv.Jana, tu máte před sebou, pojedete vlevo směr KH a po pravé straně, těsně nad Sklenářovým dolíkem je Nebesáček, hledáte vpravo od lavičky ...

od Miskovic vyrazíte od zmrzliny po "hořanské" silnici, na spodní křižovatce doprava směr Přítoky a první odbočkou doleva směr Kuklík, u sv. Jana stejný popis jako nahoře ...

od Hořan - v Hořanech pojedete-li od KH uhnete doleva směr Miskovice a první možnou odbočkou odbočíte doleva směr Kuklík, od sv.Jana stejný popis jako nahoře ...
od Přítoky - hned za obcí Přítoky zahnete doprava a topolovou alejí projedete až nad Sklenářův dolík, dáte se doleva a po cca 50 m je vlevo rybníček Nebesáček, kde hledáte vpravo od lavičky ...

nebo kolem "Vodohospodářů" (Tyršova ulice, kolem "RIA") a údolíčkem zvané Sklenářův dolík na rozcestí, vlevo je topolová alej směr Přítoky, vy se vydáte rovně a po cca 50 m je vlevo rybníček Nebesáček, kde hledáte vpravo od lavičky ...

 
2. KUKLÍK, KAMENNÁ BÁBA
 

jeden ze 3 kopců nad Horou Kutnou, (následuje Sukov a Kaňk) vydáte se :

Stejný popis jako k Nebesáčku, ale dorazili jste doufám až na rozcestí k soše, která je bez hlavy, ale je to socha sv. Jana Nepomuckého, od sochy sv. Jana po žluté stále nahoru po stezce sdružení Denemark a Městských lesů a rybníků, až se vám ukáže výhled na Kutnou Horu (neplést s výhledem na Kolín) zde objevíte tabule o Kuklíku a nad tabulemi je vykotlaná suchá třešeň ( bleskem uražená...) a hledejte přímo ve stromě třeba kameny ...

3. HOŘANY

od Kuklíku se vydáte kolem Almužníčka stále rovně, na hlavní uhnete na Hořany

pokud vyrážíte opět od zmrzliny, pojedete po silnici směrem Hořany ...

pokud jedete od Hořan, je to odbočka hned po vyšlapání prvního kopce doprava, jedoucí od Miskovic tedy vlevo ... jdete nebo jedete polní cestičkou (nevzdávejte to, kroky jsem tentokrát nepočítala , bylo by jich víc ...) přijdete k rybníčku a schránku hledejte na břehu (u výpustě nebo spíš přepadu) pod jasanem ...

4. Čertovka  : 

vyrazíte od zmrzliny směr Hořany, v obci zahnete doprava směr Kutná Hora a hned první odbočkou uhnete doleva po asfaltové polní cestě sjedete dolů k bývalému sadu, na konci asfaltové cesty je betonová nádrž s rozvodem vody, tam hledejte ...

5. PŘÍTOKY :  

vyrazíte jako do Lípy,  výchozím bodem opět zmrzlina, vydáte se po "hořanské silnici" stejně jako ke skále, ale pokračujete dál, neuhnete ovšem doleva směr schránky propasti , ale uhnete první odbočkou doprava, kde se říkáválo V Lípě, pojedete ovšem vrchní cestou, spodní vede údolíčkem do Přítoky, vrchní vede rovněž do Přítoky a je rovnější, po pravé straně budete mít lesík s břízami, bezem, jasany a já nevím čím ještě,pojedete stále dolů, na konci údolí je u cesty topol a naproti houští s borovicí...

6. LÍPA - LIPINA

výchozím bodem opět zmrzlina, vydáte se po "hořanské silnici" stejně jako ke skále, ale pokračujete dál, neuhnete ovšem doleva směr schránky propasti , ale uhnete první odbočkou doprava, kde se říkáválo V Lípě, pojedete ovšem vrchní cestou, spodní vede údolíčkem do Přítoky, vrchní vede rovněž do Přítoky a je rovnější, po pravé straně budete mít lesík s břízami, bezem, jasany a já nevím co ještě, asi po 80 krocích "vklouznete" mezi lípy a hledáte...

7. Veverák

u zmrzliny se dáte po "hořanské silnici", první odbočkou zahnete doleva po asfaltové cestě dojedete na křižovatku, vpravo byste jeli k "propastem a směr Č.Pečky, pojedete dál na další "jako" křižovatku, zde uhnete doprava po polní úvozové cestě směrem k lesům a hledejte topol ...

 8. OPATÁK

u zmrzliny se dáte po "hořanské silnici", první odbočkou zahnete doleva po asfaltové cestě dojedete na křižovatku, vpravo byste jeli k "propastem a směr Č.Pečky,pojedete dál na další "jako" křižovatku,nebudete uhýbat doprava k topolu, ale pojedete dál rovně směr Suchdol, tam kde se asfaltová cesta zatáči směrem k hlavní silnici, se vydáte doprava po polní cestě směrem k lesu, na kraji hledejte ....

9. Kamenná -  sem doporučuji dorazit, až bude posečeno, nebudete-li mít tajenku, nevadí...

cesta stejná, jako k Veveráku,  u zmrzliny se dáte po "hořanské silnici", první odbočkou zahnete doleva po asfaltové cestě dojedete na křižovatku, vpravo zahnete směr Č.Pečky a první možnou odbočkou se dáte doprava k remízku v poli, k tzv. pseudozávrtům nebo-li propastem, nad ní je tzv. Kamenná,propast máte za zády, vydáte se nahoru ke Kamenné (kopec nad propastí), obcházíte jí vpravo, uvidíte triangulační bod, ten minete a zhruba po 50 krocích před dubovým hájem se vydáte do centra, tedy doleva. Na kamenech zde neroste tráva, ale přesto doporučuji opatrnou chůzi a v létě postřik proti klíšťatům, prvním bodem, který vás upoutá bude pyramida z kamene, tu minete a hledejte nad pyramidou v prostoru kolem keřů bezu a hlohu schránku...

10.PROPASTI

od Kuklíku se vydáte po silnici od Hořan směr Miskovice, minete nahoře na kopci výsadbu stromů tzv.BIOKORYDOR. První odbočka doprava za biokoryd. vás zavede nad Miskovicemi na křižovatku polních cest, na křižovatce se dáte doprava, protože propasti už uvidíte. Po levé straně uprostřed pole je první ostrůvek stromů, to jsou propasti, vy pojedete dál, cestu k propastem poznáte snadno, pole je vyčištěno a vysázeny zde nově stromy,tzv.biokorydor, pojedete doprava  biokorydorem a dojedete k největší propasti a pod nejvyšším stromem hledejte cestu do centra propasti a hledáte na protější straně ...

11. Skála

od zmrzliny vyrazíte opět po "hořanské silnici", za cedulí Miskovice je po pravé straně třešeň pláně, vedle hruška ...

 12. Vinice

od zmrzliny vyrazíte rovně dolů kolem studně (vlevo byste jeli na KH vpravo na Suchdol), minete první malou křižovatku a na další uhnete doleva, poslední dům po pravé straně bude roubenka, pokračujete dál a hledáte topoly a pod nimi ...

13. Sv.Vojtěch

-pojedete stejně jako na Vápenky, ale na druhé křižovatce uhnete doleva a pak dál po zelené podle Bylanky, , poslední dřevostavba po pravé ruce a údolí Bylanky rovněž po pravé ruce až dolů kolem vrb do Bylan, kde uhnete vlevo směr Přítoky a první odbočkou doleva v polích uvidíte již z dálky sv. Vojtěcha, u kterého hledejte ... 

jednodušší cesta je ovšem vrchem, tj. od zmrzliny pojedete směr K.Hora, za posledním domem uhnete doprava a po polní (ale dobré) cestě projedete až k vrbičkám do Bylan ..

 

14.VÁPENKY GPS - 49°55'32.880"N, 15°14'16.851"E

od zmrzliny rovně přes křižovatku kolem studně,  na druhé křižovatce jedete stále rovně po polní cestě směřující na silnici mezi Bylany a N.Lhotou, vy však dojedete na  křižovatku, (vlevo bude modelářské letiště),  uhnete doprava směr zemědělské družstvo vyjedete kopeček a spatříte první z vápenek, tzv. Cylindrovku, u té před plotem zem.družstva se dáte doleva podle plotu a projdete stezkou pro srnky(to bývalo, nyní PIAS cestu krásně prosekal) cca 30 kroků na kamennou plošinku, kde pátrejte po další kamenné pyramidě ...  můžete celou Cylindrovku proto obejít, uhnuli jste před Cyl.doleva, dostanete se k posedu, ten budete mít po pravé ruce a vydáte se nahoru cca 10 kroků a na plošince hledáte ...

15. Bylany

-pojedete stejně jako k sv. Vojtěchovi,od zmrzliny vyrazíte rovně dolů kolem studně (vlevo byste jeli na KH vpravo na Suchdol), minete první malou křižovatku a na další uhnete doleva, poslední dům po pravé straně bude roubenka a pak dál po zelené podle Bylanky a údolím Bylanky rovněž po pravé ruce až dolů kolem vrb do Bylan, uhnete doleva, projedete kolem rybníka (ten bude vpravo) dojedete na "náměstíčko" hledejte v lípě...

jednodušší cesta je ovšem vrchem, tj. od zmrzliny pojedete směr K.Hora, za posledním domem uhnete doprava a po polní (ale dobré) cestě projedete až k vrbičkám do Bylan ..

16.Velký rybník -  (platí jen v létě)

v obci Přítoky uhnete směr Bylany, v Bylanech pojedete směr Nová Lhota, za obcí uhnete první levou odbočkou, přijedete dolů na rozcestí, vydáte se po modré směr bývalá restaurace Velas, dole na "bývalé" pláži (tj.před rybníkem) uhnete vlevo a půjdete po červené nad rybníkem zhruba 160 kroků . Po pravé straně budete mít malou polní pěšinku dolů k vodě, na břehu leží loď, pokud pěšinku minete dostanete se k další se "schodištěm" a lavičkami, tam NEPŮJDETE, ale vrátíte se zpět a budete pečlivě hledat ptačí budku ....opatrně, ať někdo nezahučí do rybníka...)

 

(k Velkému rybníku lze dorazit různými cestami, třeba po Královské procházce a po mlýnech od Kutné Hory, lze sem dorazit i od  Bylan, nad archeologickým ústavem vede polní cesta směrem nahoru, po které dorazíte až k VR - vybírám nejjednodušší popis cesty ... 

17. Nová Lhota - pojedete stejně jako na Vápenky, budete však pokračovat dál k silnici od Bylan, po ní se dáte doleva a pojedete dolů a nahoru směr Roztěž, jednodušší a méně kamenitá, ovšem do kopce, přes Mezholezy, tam doleva, projedete obcí a na křižovatce dole uhnete doprava. Sjedete dolů z kopce a vyjedete další kopec až nahoru, tam uhnete doleva do "lesíka" a hledejte starou pískovcovou stěnu (ještě stále tam písek je ... a na skále nad schránkou vytesaný obličej)

 

18.Mezholezy

start zmrzlina: vyrazíte doprava po hlavní silnici směr Praha, na křižovatce uhnete doleva směr Mezholezy (Uhlířské Janovice)  vyšlapete (bude to těžké) až do Mezholez, hned na začátku obce u bývalé hospody u menhirů hledejte ....

19.VYSOKÁ

start zmrzlina: vyrazíte po hlavní silnici směr Praha, na křižovatce uhnete doleva směr Mezholezy (Uhlířské Janovice), zde odbočíte doprava směr obec Vysoká, po cca 300 metrech je v poli nádherná asfaltová cesta, která Vás přivede až k rozhledně, tu minete, budete ji mít po pravé ruce, přijdete na malé rozcestí u pařezu, u toho se dáte opět doprava po cestě směr Miskovice, u dalšího pařezu hledejte (byl označen kamenem...)

20. MISKOVICE

 start zmrzlina, vyrazíte doprava po hlavní směr Suchdol, na první křižovatce uhnete doleva směr Uhl.Janovice, po pravé straně bude pomník....

Mimo soutěž:

 

  Hlízov  49.9784300N, 15.2993800E - nebezpečná doprava!!!

nejjednodušší cesta přes Kutnou Horu, do Malína, kterým projedete směr Hlízov a hned u hřbitova hledejte ...

nebo přes Libenice přes hlavní silnici Kolín-Čáslav, do Starého Kolína a do Hlízova až ke hřbitovu (hledejte v parku na stromě) 

Roztěž 49°54'54.294"N, 15°11'53.449"E-MIMO SOUTĚŽ !!!

od schránky Nová Lhota pokračujete dál,  směr N.Lhota, vesnicí projedete a za ní uhnete doleva do Roztěže. Sjedete dolů kopeček a zabočíte doleva k místní restauraci, (hledejte u kulečníku, ve starém "kredenci" ...),pokud požádáte obsluhující personál o knihu o Roztěži a Lhotách, kde je i povídání o antigaučingu, starý podpisový arch, a k tomu si můžete dát výbornou limonádu

.


Židovský hřbitov - z Roztěže se vydáte po silnici alejí , na křižovatce uhnete doleva směr Malešov, za cedulí obce Malešov uhnete cestou doprava, po levé ruce uvidíte zeď Židovského hřbitova, ujdete cca 111 kroků (záleží na délce kroku) a budete hledat schránku - zaměřte se na zeď, ale pozor, do zdi jsou občas uložené i krabičky od cigaret, hledejte sklenku od kávy ... další zajímavosti o tomto místě objevíte i na tabulích Naučné stezky ...

Rozcestníky bohužel již nejsou,  byly totiž neustále ničeny ...
 
Pokud se vám hra líbí či nelíbí, máte nějaké dotazy nebo připomínky, ve schránce chyběl notýsek, popis, tajenka nebo cokoliv, můžete tak učinit na knihovnamiskovice@volny.cz nebo telefonu 728509087viz kontakty ...
Další informace o místech, které Vás zaujaly, ale jsou pouze výtahem ze vzpomínek či kroniky obce najdete v knihovně nebo ještě na stránkách obce či sdružení Denemark, stránky v odkazech ...


odpovědi na soutěž je možné odeslat emailem v září knihovnamiskovice@volny.cz nebo doručit do 30.9.2019 do knihovny   
 


 
soutěž se připravuje ...

 

 kdo chce soutěžit i jinde zaserfuje na konec stránky ...

 

 
 
 
 

Týden knihoven - foto viz

Hapenning v Písku http://skip02.rajce.idnes.cz/Knihovnicky_happening_2012_v_Pisku/

Ostravský happening krok za krokem ...
http://janalepa.rajce.idnes.cz/Happening_Ostrava_30.9.2011/
a

http://skip10.rajce.idnes.cz/Knihovnicky_happening_Ostrava_2/

 

 

 

"malí zájemci o čtení" koukněte na http://www.ctenipomaha.cz/

a ti větší koukněte na http://www.ptejteseknihovny.cz/kviz

připomínky k čemukoliv lze odeslat na:

foto z "Májového posezení" knihovny se čtenáři i občany v klubovně Dítě a kůň viz na: http://knihzrout.rajce.idnes.cz/20110510_Majove_oslavy_Miskovice/