Miskovice
Naposledy aktualizováno: 31.5.2018


antigaučing: popis cesty bude platit od července, schránek bude letos na žádost víc a cesta se připravuje !!!!!!!!!!!!!!

v prostoru okolí obce Miskovice jsou rozmístěny schránky na různých místech. Ve schránce je podobně jako při geocachingu popis onoho místa . Na vyhledání Vám postačí pouhý návod (který naleznete níž), můžete vyrazit pěšky i na kole. Schránky jsou  umístěny různě, v pařezu, větvích či jako kamenné "jakopyramidy". Kdo chce může dorazit a přinést cestou sesbíraný jakýkoliv kamínek, vyměnit ho může ve schránce u propasti za místní "Kamínek štěstí". Letos se bude luštit opět tajenka, v  některých  schránkách bude nějaký úkol, např. v přesmyčkách nebo morseovkou napsaná část tajenky, mimo tajenky, notýsku a tužky bude "dinosauří vejce, kdo posbírá ve schránkách 3 různá "dinosauří vejce" a donese je ke zmrzlině v Miskovicích, bude mít zmrzku ZDARMA ... PODEPIŠTE SE DO NOTÝSKU A PŘEČTĚTE SI I POPIS DANÉHO MÍSTA !!!! Během září najdete zde na toto téma soutěž, ve hře budou opět hry Albi, knihy, zajímavá počítačová technika ... v zimě bude opět ve schránkách  jen popis místa, seznam a popis schránek viz níže...

 

Seznam schránek a jejich GPS :

                       

1.  Kamenná bába (kámen v poli pod Kuklíkem)

     GPS 49°57'36.297"N 15°14'22.277"E

2 .  Přítoky (úvozová cesta do Přítoky a historie této obce)

      GPS 49.9518436N, 15.2300372E                          

3.  Hořany ( historie obce, archeologická naleziště)

     GPS 49.9714328N, 15.2386978E

4. Čertovka (zajímavosti obce a „čerti“)

     GPS 49.9802647N, 15.2379842E

5. Libenice (historie obce, keltské osídlení)

    GPS 49.9846339N, 15.2543892E

6. Hlízov (zajímavosti obce)49.9784300N, 15.2993800E

7.  Červené Pečky (obora, Opatovický zámeček, lom nebo    Labská  vyhlídka )     GPS 49.9782167N, 15.2085606E                         

8.  Propasti (Miskovické pseudozávrty-jsou 4)

     GPS 49°57'16.625"N 15°12'34.683"E   

9. Vápenky (4 bývalé vápenky nad Miskovicemi)

    GPS 49°56'15.569"N, 15°12'33.308"E

10. Svatý Vojtěch Bylany (historie obce a vykopávek)

      GPS 49.9450528N, 15.2321706E 

11. Nová Lhota (historie obce a “dinosauří noha)

      GPS 49.9242144N, 15.2106708E

12.Vysoká (původně sopečný kopec a historie “Belvederu”

      GPS 49°56'33.821"N 15°11'18.335"E

13. Roztěž lázně (historie celé Roztěže-schránka letos NENÍ přímo v hospodě …) GPS 49.9149642N, 15.1978339E

14. Židovský hřbitov (hřbitov u Malešova)

       GPS 49°54'32.272"N, 15°13'7.763"E

15.Prosík(bitva u Malešova) 49°53'50.619"N, 15°13'48.477"E

 

 

UMÍSTĚNÍ SCHRÁNEK : popis

----------------------------------


1. KUKLÍK, KAMENNÁ BÁBA
 

jeden ze 3 kopců nad Horou Kutnou, (následuje Sukov a Kaňk) vydáte se :

od Kutné Hory kolem hřbitova Všech svatých směr Hořany a nad K.Horou uhnete doleva a vydáte se po žluté přes Malý Kuklík (je vyšší než Velký) až k soše sv.Jana

nebo kolem "Vodohospodářů" (Tyršova ulice, kolem "RIA") a údolíčkem zvané Sklenářův dolík až k soše sv.Jana

od Miskovic vyrazíte od zmrzliny po "hořanské" silnici, na spodní křižovatce doprava směr Přítoky a první odbočkou doleva směr Kuklík

od Hořan - v Hořanech pojedete-li od KH uhnete doleva směr Miskovice a první možnou odbočkou odbočíte doleva směr Kuklík
od Přítoky - hned za obcí Přítoky zahnete doprava a topolovou alejí projedete až nad Sklenářův dolík, kde uhnete doleva a dostanete se k soše sv. Jana

Dorazili jste doufám až na rozcestí k soše, která je bez hlavy, ale je to socha sv. Jana Nepomuckého, zde najdete u sochy v neočíslované schránce tzv. rozcestník .

Kamenná bába - od sochy sv. Jana po žluté stále nahoru po stezce sdružení Denemark a Městských lesů a rybníků, až se vám ukáže výhled na Kutnou Horu (neplést s výhledem na Kolín) zde objevíte tabule o Kuklíku a nad tabulemi je vykotlaná suchá třešeň ( bleskem uražená...) a hledejte přímo ve stromě třeba kameny ...

2. PŘÍTOKY   - GPS 49.9518436N, 15.2300372E  

výchozím bodem opět zmrzlina, vydáte se po "hořanské silnici" stejně jako ke skále, ale pokračujete dál, neuhnete ovšem doleva směr schránky propasti , ale uhnete první odbočkou doprava, kde se říkáválo V Lípě, pojedete ovšem vrchní cestou, spodní vede údolíčkem do Přítoky, vrchní vede rovněž do Přítoky a je rovnější, po pravé straně budete mít lesík s břízami, bezem, jasany a já nevím čím ještě,pokračujete údolím, přejedete louku a začíná vlevo remízek a vpravo stojí topol ...

   

3. HOŘANY -  49°58'6.526"N, 15°13'56.524"E

od Kuklíku se vydáte kolem sochy sv.Jana N. stále rovně, na hlavní uhnete vpravo na Hořany

pokud vyrážíte opět od zmrzliny, pojedete po silnici do Hořan ...

(hledejte u sochy sv.Vojtěcha ...)

 

 

4. Čertovka  : GPS 49.9802647N, 15.2379842E


vyrazíte od zmrzliny směr Hořany, v obci zahnete doprava směr Kutná Hora a hned první odbočkou uhnete doleva po asfaltové polní cestě sjedete dolů k bývalému sadu, na konci asfaltové cesty je betonová nádrž s rozvodem vody, tam hledejte ...

 5. Libenice    GPS 49.9846339N, 15.2543892E

od schránky u Čertovky se vydáte sadem doleva, do Libenic (hledejte pomník ) kdo se chce mrknout i na  Gruntu pojede vpravo, dostanete se na cyklotrasu, značení je popsáno cestou ..   

 6. Hlízov  49.9784300N, 15.2993800E

nejjednodušší cesta přes Kutnou Horu, bohužel díky demolici mostu se musí pokračovat z Libenic přes hlavní silnici Kolín-Čáslav, do Starého Kolína a do Hlízova až ke hřbitovu (hledejte v parku na stromě) 

7. Červené Pečky 

GPS 49.9782167N, 15.2085606E                     

od následující schránky u Propastí pojedete dál po asfaltové cestě kolem muničního skladu (odtud bohužel už jen štětovaná cesta) až na rozcestí s Bojištěm, hledejte U Křížku ...

 

8.PROPASTI: GPS 49°57'16.625"N 15°12'34.683"E

od Kuklíku se vydáte po silnici od Hořan směr Miskovice, minete nahoře na kopci výsadbu stromů tzv.BIOKORYDOR. První odbočka doprava za biokoryd. vás zavede nad Miskovicemi na křižovatku polních cest, na křižovatce se dáte doprava, protože propasti už uvidíte. Po levé straně uprostřed pole je první ostrůvek stromů, to jsou propasti, vy pojedete dál, cestu k propastem poznáte snadno, pole je vyčištěno a vysázeny zde nově stromy,tzv.biokorydor, pojedete doprava  biokorydorem a dojedete k největší propasti a pod nejvyšším stromem hledejte cestu do centra propasti a u "lípy" hledejte další schránku.

Pokud vyrazíte z Miskovic, lze použít cestu za "hospodou" tj. z hlavní jedete-li od KH doprava a stále rovně, je ovšem dost kamenitá,na první polní křižovatce doprava a na další jste na křižovatce viz popis výše.

Další možnost je nejjednodušší, jet v Miskovicích na křižovatce u zmrzliny směr Hořany a první doleva, tj. ta, na kterou byste najeli jedouc od Hořan. Cesta až k propastem je sjízdná i na kole

 

9.VÁPENKY GPS - 49°55'32.880"N, 15°14'16.851"E

od zmrzliny rovně přes křižovatku kolem studně,  na druhé křižovatce jedete stále rovně po polní cestě směřující na silnici mezi Bylany a N.Lhotou, vy však dojedete na  křižovatku, (vlevo bude modelářské letiště),  uhnete doprava směr zemědělské družstvo vyjedete kopeček a spatříte první z vápenek, tzv. Cylindrovku, u té před plotem zem.družstva se dáte doleva podle plotu a projdete stezkou pro srnky cca 30 kroků na kamennou plošinku, kde pátrejte po další kamenné pyramidě ... cesta kolem plotu je často zarostlá, můžete celou Cylindrovku proto obejít, uhnuli jste před Cyl.doleva, dostanete se k posedu, ten budete mít po pravé ruce a vydáte se nahoru cca 10 kroků a na plošince hledáte ...

10. sv. Vojtěch       GPS 49.9450528N, 15.2321706E 

-pojedete stejně jako na Vápenky, ale na druhé křižovatce uhnete doleva a pak dál po zelené podle Bylanky, , poslední dřevostavba po pravé ruce a údolí Bylanky rovněž po pravé ruce až dolů kolem vrb do Bylan, kde uhnete vlevo směr Přítoky a první odbočkou doleva v polích uvidíte již z dálky sv. Vojtěcha, u kterého hledejte ... 

jednodušší cesta je ovšem vrchem, tj. od zmrzliny pojedete směr K.Hora, za posledním domem uhnete doprava a po polní (ale dobré) cestě projedete až k vrbičkám do Bylan ... 

11. Nová Lhota - pojedete stejně jako na Vápenky, budete však pokračovat dál k silnici od Bylan, po ní se dáte doleva a pojedete dolů a nahoru směr Roztěž, jednodušší a méně kamenitá, ovšem do kopce, přes Mezholezy, tam doleva, projedete obcí a na křižovatce dole uhnete doprava. Sjedete dolů z kopce a vyjedete další kopec až nahoru, tam uhnete doleva do "lesíka" a hledejte starou pískovcovou stěnu (ještě stále tam písek je ...)

 

 

 

12.VYSOKÁ GPS 49°56'33.821"N 15°11'18.335"E


start zmrzlina: vyrazíte po hlavní silnici směr Praha, na křižovatce uhnete doleva směr Mezholezy (Uhlířské Janovice), zde odbočíte doprava směr obec Vysoká, po cca 300 metrech je v poli nádherná asfaltová cesta, která Vás přivede až k rozhledně, tu minete, budete ji mít po pravé ruce, přijdete na malé rozcestí u pařezu, u toho se dáte opět doprava po cestě směr Miskovice, u dalšího pařezu hledejte (byl označen kamenem...)

13.Roztěž 49°54'54.294"N, 15°11'53.449"E
od schránky Nová Lhota pokračujete dál,  směr N.Lhota, vesnicí projedete a za ní uhnete doleva do Roztěže. Sjedete dolů kopeček a zabočíte doleva k místní restauraci, (hledejte u kulečníku, ve starém "kredenci" ...),pokud požádáte obsluhující personál o knihu o Roztěži a Lhotách, kde je i povídání o antigaučingu, starý podpisový arch, a k tomu si můžete dát výbornou limonádu

.


14.Židovský hřbitov - z Roztěže se vydáte po silnici alejí , na křižovatce uhnete doleva směr Malešov, za cedulí obce Malešov uhnete cestou doprava, po levé ruce uvidíte zeď Židovského hřbitova, ujdete cca 111 kroků (záleží na délce kroku) a budete hledat schránku - zaměřte se na zeď, ale pozor, do zdi jsou občas uložené i krabičky od cigaret, hledejte sklenku od kávy ... další zajímavosti o tomto místě objevíte i na tabulích Naučné stezky ...


 
15.Prosík - našli jste schránku u Žid.hřbitova a vydáte se do Malešova, na první křižovatce uhnete doleva a na druhé hned doprava směr Čáslav, přejedete či přejdete koleje a za nádražím uhnete na Maxovnu, kousek za obcí je Prosík, kde je ukrytá schránka - (nápověda koukněte se za pomníček ve stráni) ... další zajímavosti o tomto místě objevíte i na tabulích Naučné stezky ...
Lze sem dojet (na kole či pěšky, autem NE) i od mlýna Rákosov, pokračujete po cestě směrem ke kolejím nahoru, kde se napojíte na silnici k Prosíku ...
Rozcestníky bohužel již nejsou,  socha sv.Jana Nepomuckého na Kuklíku se opravuje a na rozcestí nad Miskovicemi byla již upoutávka několikrát zničena ...
 
Pokud se vám hra líbí či nelíbí, máte nějaké dotazy nebo připomínky, ve schránce chyběl notýsek, popis, tajenka nebo cokoliv, můžete tak učinit na knihovnamiskovice@volny.cz nebo telefonu 728509087viz kontakty ...
Další informace o místech, které Vás zaujaly, ale jsou pouze výtahem ze vzpomínek či kroniky obce najdete v knihovně nebo ještě na stránkách obce či sdružení Denemark, stránky v odkazech ...


odpovědi na soutěž je možné odeslat emailem na knihovnamiskovice@volny.cz nebo doručit do 30.9.2016 do knihovny   
 


 
soutěž se připravuje ...

 

 kdo chce soutěžit i jinde zaserfuje na konec stránky ...

 

 
 
 
 

Týden knihoven - foto viz

Hapenning v Písku http://skip02.rajce.idnes.cz/Knihovnicky_happening_2012_v_Pisku/

Ostravský happening krok za krokem ...
http://janalepa.rajce.idnes.cz/Happening_Ostrava_30.9.2011/
a

http://skip10.rajce.idnes.cz/Knihovnicky_happening_Ostrava_2/

 

 

 

"malí zájemci o čtení" koukněte na http://www.ctenipomaha.cz/

a ti větší koukněte na http://www.ptejteseknihovny.cz/kviz

připomínky k čemukoliv lze odeslat na:

foto z "Májového posezení" knihovny se čtenáři i občany v klubovně Dítě a kůň viz na: http://knihzrout.rajce.idnes.cz/20110510_Majove_oslavy_Miskovice/